Μαρμαρογλύπτες, οι τεχνίτες της σμίλης

June 4, 2018 Off By admin

Η Έξω Μεριά της Τήνου υπήρξε αφετηρία μιας μεγάλης καλλιτεχνικής παράδοσης, βασισμένη κατά κύριο λόγο στο μάρμαρο. Η «δράση» των Τηνιακών μαρμαρογλυπτών ξεκίνησε στα τέλη του 18ου αιώνα, σε συνεργεία ανοικοδόμησης τόσο εντός νησιού όσο και εκτός, στην Αθήνα, την Ερμούπολη και το εξωτερικό. Αν και δεν είχαν ακαδημαϊκή παιδεία, οι ντόπιοι τεχνίτες είχαν το μεράκι, τη φαντασία και την ικανότητα να αφομοιώσουν τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα του ευρωπαϊκού χώρου και να απαντήσουν δημιουργικά στις προκλήσεις της εποχής τους. Αναβαθμίζοντας την τεχνική τους δεξιότητα και καλλιεργώντας την αισθητική τους παιδεία, πέρασαν το κατώφλι της καλλιτεχνικής έκφρασης. Έτσι δημιουργήθηκε μια ισχυρή παράδοση που συνεχίζεται ως τις μέρες μας, ενισχυμένη από τη λειτουργία της Σχολής Καλών Τεχνών στον Πύργο (1955).